Polymixa – Vi sinh hoạt lực cao, nâng tầm nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi

Polymixa – Vi sinh hoạt lực cao, nâng tầm nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi

Polymixa là một chủng vi sinh có hàm lượng hoạt lực cao, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Nông nghiệp: Polymixa giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cây trồng, giúp cây chống chịu tốt hơn với sâu bệnh và điều kiện bất lợi.
 • Thủy sản: Polymixa giúp cải thiện chất lượng nước, tăng cường sức khỏe và năng suất cho tôm, cá.
 • Chăn nuôi: Polymixa giúp tăng cường hệ miễn dịch cho vật nuôi, giúp vật nuôi khỏe mạnh và phát triển tốt.

Hàm lượng hoạt lực cao

Polymixa có hàm lượng hoạt lực cao, lên tới 100 tỷ bào tử/g. Điều này giúp Polymixa phát huy hiệu quả nhanh chóng và mạnh mẽ hơn các chủng vi sinh khác.

Ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp

Trong nông nghiệp, Polymixa được sử dụng để:

 • Tăng cường khả năng miễn dịch cho cây trồng: Polymixa giúp cây trồng sản sinh ra các chất kháng sinh tự nhiên, giúp cây chống chịu tốt hơn với sâu bệnh và điều kiện bất lợi.
 • Cải thiện chất lượng đất: Polymixa giúp phân hủy chất hữu cơ, làm tăng độ phì nhiêu của đất, giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.
 • Tăng năng suất cây trồng: Polymixa giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Ví dụ, khi sử dụng Polymixa để tưới cho cây trồng, Polymixa sẽ giúp cây trồng sản sinh ra các chất kháng sinh tự nhiên, giúp cây chống chịu tốt hơn với các loại sâu bệnh như rệp, bọ trĩ, ốc sên,… Ngoài ra, Polymixa còn giúp phân hủy chất hữu cơ, làm tăng độ phì nhiêu của đất, giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Nhờ đó, cây trồng sẽ phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Ứng dụng trong lĩnh vực thủy sản

Trong thủy sản, Polymixa được sử dụng để:

 • Cải thiện chất lượng nước: Polymixa giúp phân hủy chất thải, làm sạch nước, giúp tôm, cá phát triển tốt hơn.
 • Tăng cường sức khỏe và năng suất cho tôm, cá: Polymixa giúp tôm, cá tăng cường hệ miễn dịch, chống chịu tốt hơn với bệnh tật.
 • Giảm chi phí thức ăn: Polymixa giúp tôm, cá hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, giảm lượng thức ăn thừa, giúp tiết kiệm chi phí.

Ví dụ, khi sử dụng Polymixa để tưới cho ao nuôi tôm, cá, Polymixa sẽ giúp phân hủy chất thải, làm sạch nước, giúp tôm, cá phát triển tốt hơn. Ngoài ra, Polymixa còn giúp tôm, cá tăng cường hệ miễn dịch, chống chịu tốt hơn với các loại bệnh như bệnh đốm trắng, bệnh gan tụy,… Nhờ đó, tôm, cá sẽ khỏe mạnh, tăng năng suất và giảm chi phí thức ăn.

Ứng dụng trong lĩnh vực chăn nuôi

Trong chăn nuôi, Polymixa được sử dụng để:

 • Tăng cường hệ miễn dịch cho vật nuôi: Polymixa giúp vật nuôi tăng cường hệ miễn dịch, chống chịu tốt hơn với bệnh tật.
 • Cải thiện tiêu hóa: Polymixa giúp vật nuôi tiêu hóa thức ăn tốt hơn, hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn.
 • Tăng năng suất và chất lượng thịt, trứng: Polymixa giúp vật nuôi phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng thịt, trứng.

Ví dụ, khi sử dụng Polymixa để trộn vào thức ăn cho vật nuôi, Polymixa sẽ giúp vật nuôi tăng cường hệ miễn dịch, chống chịu tốt hơn với các loại bệnh như bệnh tụ huyết trùng, bệnh lở mồm long móng,… Ngoài ra, Polymixa còn giúp vật nuôi tiêu hóa thức ăn tốt hơn, hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn. Nhờ đó, vật nuôi sẽ phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng thịt, trứng.

Kết luận

Polymixa là một chủng vi sinh hoạt lực cao, có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Polymixa giúp nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, thủy sản, vật nuôi, mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho người dân.