SODA LẠNH PHÁP

BICAR PHÁP – Sodium Bicarbonate 

Thành phần
Sodium Bicarbonate NaHCO3 99%
Quy cách: 25 kg/bao.
Xuất xứ: NOVABAY

 

BQ&Q - Sản phẩm liên quan

"Chất lượng đặt lên hàng đầu - Cam kết từng sản phẩm"