BQ&Q – Chính sách bảo mật

Cảm ơn Quý khách đã truy cập vào website bqq.com.vn được vận hành bởi Công ty Cổ Phần BQ&Q. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn về những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

 1. Thu thập thông tin cá nhân:
 • Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại BQ&Q, Quý khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân như Email, Họ tên, Số điện thoại và địa chỉ liên lạc. Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin khai báo sẽ được bảo mật và chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin:
 • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của chính sách bảo mật. Thông tin này có thể được sử dụng để liên hệ trực tiếp với Quý khách hàng trong các trường hợp như gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, chương trình khuyến mãi, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật. Chúng tôi cam đoan không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách hàng cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin cá nhân này cho các mục đích không hợp pháp.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin:
 • Dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự chính Quý khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.
 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân:
 • Thông tin cá nhân của Quý khách được BQ&Q cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Quý khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 1. An ninh và bảo mật thông tin:
 • Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát, tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin cá nhân của Quý khách. Khi thu thập dữ liệu trên trang web, chúng tôi đảm bảo rằng chi tiết cá nhân của bạn được lưu trữ trên máy chủ an toàn.
 1. Quyền lợi của khách hàng:
 • Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình và yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng và lựa chọn của Quý khách hàng. Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn luôn được bảo vệ và sử dụng một cách hợp pháp và an toàn.