Bronopol – sản phẩm trị nấm, ký sinh trùng an toàn thay thế cho Xanhmalachite

BRONOPOL
Sản phẩm đặc trị nấm, kst thay thế cho xanh Malachite cực kì hiệu quả và thân thiện với môi trường!!!

+ Phòng và trị ngoại ký sinh, vi nấm gây bệnh trên tôm, cá.

+ Bronopol là một chất đặc trị vi nấm nhiễm trên động vật thủy sản, được dùng phổ biến trong trại sản xuất cá giống, ương cũng như nuôi thương phẩm, được xem là chất thay thế cho malachite green.

+ Bronopol đặc trị bệnh ghẻ, nấm nhớt, đen mình trên cá rô, cá lóc; hiện tượng thối đuôi trên cá tra do nấm gây ra; đóng rong, đóng nhớt, đen mang trên tôm.

Sản phẩm an toàn cho vụ nuôi của quý khách hàng