SODIUM BICARBONATE

SODIUM BICARBONATE – SODA LẠNH TĂNG KIỀM

 Thành phần: Sodium bicarbonate 99%

 Quy cách: 25kg/ Bao

 Xuất xứ:  Trung Quốc 

BQ&Q - Related Products

"Quality comes first - Commitment to each product."

Chưa phân loại

BACILLUS CLAUSII

Probiotics & Enzymes

Bacillus Polymyxa

Probiotics & Enzymes

Bacillus Licheniformis

Probiotics & Enzymes

Bacillus Megaterium

Probiotics & Enzymes

Lactobacillus Plantarum