ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NUÔI VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TRONG MÙA DỊCH COVID-19

Tình hình dịch Covid – 19 kéo dài nhiều tháng qua đã gây khó khăn không ít đến tình hình kinh tế trong đó có lĩnh vực thủy sản.
Nhằm đồng hành và chia sẻ những khó khăn cùng người nuôi, công ty chúng tôi quyết định trợ giá, khuyến mãi từ 5 – 10% các mặt hàng trong tháng
Rất mong sự hỗ trợ này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn mà người nuôi đang phải đối mặt.
Trân trọng!!!