ENZYME xử lý nước – MICROBATE

Enzyme tổng hợp MICROBATE

Thành Phần
Enzyme formulation
Quy Cách: 25 kg/bao.
Xuất Xứ: Tex Biosciences (P) Limited – Ấn Độ

BQ&Q - Sản phẩm liên quan

"Chất lượng đặt lên hàng đầu - Cam kết từng sản phẩm"